Temic

CRASH oprava jednotky

Pokiaľ je jednotka po nehode: Riadiaca jednotka v tomto prípade zapíše do internej pamäte chybu "Crash data" alebo podobný záznam o nehode a stáva sa naďalej nefunkčná.

Riešenie, pokiaľ je jednotka z havarovaného vozidla (CRASH): Naša firma vlastní najmodernejšie programovacie a diagnostické zariadenie, čo nám v kombinácií s príslušnými databázami a kvalifikáciou zaručuje, že sme schopní takto poškodenú jednotku opätovne resetovať a nastaviť pre ďalšie použitie.