Airbagová jednotka (ACU)

Servis a opravy Airbagových jednotiek

airbag kontrolkaPonúkame služby v oblasti servisu a opráv zádržných systémov SRS alebo Airbagov.

Vyriešime problém v prípade rozsvietenia varovnej kontrolky tohto systému a to v prípade náhodnom (pri prevádzke vozidla) alebo v prípade, že je vozidlo po nehode "CRASH", čím sa stáva riadiaca jednotka airbagu naďalej nefunkčná.

Najmodernejša autodiagnostika

Pokiaľ sa kontrolka rozsvieti náhodne: Väčšinou ide o aplikáciu základnej diagnostiky tohto systému a vyhodnotenia pamäte porúch. K tomuto sme vybavení najmodernejšou autodiagnostikou, čo nám zaisťuje rýchle a pritom presné určenie poruchy.

Výsledkom je detekcia, ktorý z komponentov (airbagov, prepínačov, senzorov, atď.) je nefunkčný alebo odpojený. Následne sme schopní vo väčšine prípadov túto chybu odstrániť.

CRASH oprava jednotky

Pokiaľ je jednotka po nehode: Riadiaca jednotka v tomto prípade zapíše do internej pamäte chybu "Crash data" alebo podobný záznam o nehode a stáva sa naďalej nefunkčná.

Riešenie, pokiaľ je jednotka z havarovaného vozidla: (CRASH) Naša firma vlastní najmodernejšie programovacie a diagnostické zariadenie , čo nám v kombinácií s príslušnými databázami a kvalifikáciou zaručuje, že sme schopní takto poškodenú jednotku opätovne resetovať a nastaviť pre ďalšie použitie.

Typy Airbag jednotiek

U 99% modelov áut a jednotiek je možná re-aktivácia po náraze:

bližšie info na cer@mte.sk