Sagem (Johnson Controls)

Oprava riadiacej jednotky motora

Sagem

Poskytujeme služby v oblasti opráv riadiacich jednotiek motorov, prehrávanie v prípade poškodenej riadiacej jednotky do inej, buď v prípade nehody a fyzického poškodenia jednotky alebo po poškodení vplyvom skratu a pod.

Sagem (Johnson Controls) S3000

Riadiaca jednotka motora: S3000

Výrobca: Sagem alebo Johnson Controls

Možné problémy:

  • chyba vstrekovania
  • chyba zapaľovania
  • chyba škrtiacej klapky (a pritom škrtiaca klapka je nová)

Sagem S3000