Bosch

CRASH oprava jednotky

Autoliv

Pokiaľ je jednotka po nehode: Riadiaca jednotka v tomto prípade zapíše do internej pamäte chybu "Crash data" alebo podobný záznam o nehode a stáva sa naďalej nefunkčná.

Riešenie, pokiaľ je jednotka z havarovaného vozidla (CRASH): Naša firma vlastní najmodernejšie programovacie a diagnostické zariadenie, čo nám v kombinácií s príslušnými databázami a kvalifikáciou zaručuje, že sme schopní takto poškodenú jednotku opätovne resetovať a nastaviť pre ďalšie použitie.

Bosch Airbag Systém

Bosch Airbag

Štatistiky nehôd v 50. a 60. rokoch spôsobili, že sa stále viac ozývali hlasy na lepšiu ochranu cestujúcich. Prvým technickým riešením bol bezpečnostný pás. Ďalším krokom bol vývoj airbagu. Prvé patenty pre nafukovací airbag existovali už v 50. rokoch. Bosch sa v tejto oblasti aktívne zapojil v 70. rokoch a využil svoje know-how pri spojení mechaniky a elektroniky. Premiérou prvého airbagu v roku 1980 vo vozidle Mercedes-Benz triedy S nastúpil systém svoj víťazný pochod: Sotva dnes existuje nový automobil, ktorý by nemal aspoň jeden airbag a v mnohých krajinách je tento pasívny systém ochrany cestujúcich povinný.

Prístroj z roku 1980 sa skladal z troch častí, dohromady mal približne 170 súčiastok a ovládal len jediný airbag pre vodiča. Nová riadiaca jednotka Airbag 10 je asi o 70 percent menšia, skladá sa z jednej časti a v základnej verzii má 85 súčiastok. Dá sa k nej pripojiť až 24 bezpečnostných prvkov na ochranu všetkých cestujúcich, vysoko integrovaná elektronika spracúva dáta rýchlejšie a umožňuje tak integráciu ďalších funkcií. Do nového systému sa dá integrovať elektronika naochranu chodcov a tiež senzory na detekciu prevrátenia alebo čidlá vnútorného priestoru vozidla. Pomocou týchto čidiel riadiaca jednotka napríklad pozná, či je sedadlo spolujazdca obsadené alebo je na ňom nainštalovaná detská sedačka. Nová riadiaca jednotka bezpečnostných systémov Airbag 10 je vhodná pre všetky triedy vozidiel – od malých až po luxusné limuzíny.

zdroj: press.bosch.sk