Autoliv

CRASH oprava jednotky

Autoliv

Pokiaľ je jednotka po nehode: Riadiaca jednotka v tomto prípade zapíše do internej pamäte chybu "Crash data" alebo podobný záznam o nehode a stáva sa naďalej nefunkčná.

Riešenie, pokiaľ je jednotka z havarovaného vozidla (CRASH): Naša firma vlastní najmodernejšie programovacie a diagnostické zariadenie, čo nám v kombinácií s príslušnými databázami a kvalifikáciou zaručuje, že sme schopní takto poškodenú jednotku opätovne resetovať a nastaviť pre ďalšie použitie.

Autoliv Airbag Systém

Predné airbagy

Čelné airbagy sú neoddeliteľnou súčasťou celého systému ochrany pre cestujúcich na predných sedadlách.

Nachádzajú sa vo volante alebo v prístrojovej doske. Tieto airbagy pri čelných kolíziách poskytujú ochranu pre vodiča a spolujazdca. Airbagy sú navrhnuté pre prácu v kombinácii s bezpečnostnými pásmi, no ich činnosť nie je priamo podmienená potrebou bezpečnostných pásov.

Počas kolízie senzory zrážky vysielajú signály do mikroprocesora v elektronickej riadiacej jednotke(ACU), ktorá určuje závažnosť havárie. Ak závažnosť havárie prekročí vopred stanovený limit, mikroprocesor vyšle elektrický impulz do inflátora v module airbagu. Pyropatróna spustí chemickú reakciu, ktorá vyprodukuje plyn, ktorý plne nafúkne airbag rýchlosťou dvakrát väčšou ako je mihnutia oka.

Safety-Venty

Pokročilé Autoliv airbag systémy sú schopné prispôsobiť sa rozmiestneniu v závislosti od závažnosti havárie, veľkosti cestujúcich a miesta na sedenie.

Airbag sa automaticky vyfúkne do niekoľkých desatín sekundy a plyn uniká cez prieduchy.

Hoci airbagy zachránia tisíce životov každý rok, sú potenciálne nebezpečné pre deti a ostatných cestujúcich, ktorí sedia príliš blízko k osadeniu čelných airbagov.

Firma Autoliv preto vyvinula tzv. Safety-Venty airbag, z ktorého sa automaticky uvoľňuje tlak. Tento Safety-Venty airbag bol predstavený v roku 2006 a čoskoro bude inštalovaný vo viac ako 30 rôznych modeloch vozidiel.

Zdroj: www.autoliv.com