Chiptuning

Čo je to vlastne chiptuning?

Chiptuning je optimalizácia parametrov uložených v pamäti riadiacej jednotky motora, ktorú používa väčšina moderných automobilov. Touto zmenou dát v čipe riadiacej jednotky dosiahneme okamžité zvýšenie výkonu a krútiaceho momentu a vo väčšine prípadov zároveň zníženie spotreby - úsporu paliva o 5-10%.

Chiptuningom od nás získate vyvážený prírastok výkonu a krútiaceho momentu nielen v hornej, ale predovšetkým aj v nižšej a strednej oblasti otáčok, pri takmer nezmenených emisiách výfukových plynov. Takisto klesá aj spotreba benzínu resp. nafty na základe vyššieho krútiaceho momentu pri čiastočnej záťaži spravidla o cca. 0,5l/100km. Ak by ste napríklad použili Vaše vozidlo na ťahanie prívesu, tak Vám padne vhod lepší priebeh krútiaceho momentu.

Chiptuningom sa rozumie zmena charakteristického poľa, ktoré určuje okamih vznietenia. Vzťažnými veličinami sú predovšetkým teplota motora, otáčky a zaťaženie motora (podtlak v sacom potrubí a poloha škrtiacej klapky). Charakteristické pole, ktoré vyjadruje závislosť veľkosti predstihu na hodnotách vzťažných veličín, je stanovené výrobcom na základe skúšok motora v skúšobni či pri jazde.

Tým sú stanovené najvýhodnejšie hodnoty pre väčšinu užívateľov automobilov - ide o kompromis vo vzťahu ku spotrebe paliva, výfukových splodín, jazdných vlastností, atď.

Prečo chipovat u nás?

Vykonávame diagnostiku vozidla

Pred úpravou je nutné vykonať diagnostiku motora, čítanie chýb a logovanie živých dát za jazdy. Len tak je možné zistiť, či komponenty ovplyvňujúce výkon motora sú v poriadku a či úprava dát poskytne požadované zvýšenie výkonu.

Kvalitné nastavenie

Vykonávame nastavenie vždy na základe Vašich originálnych dát. Výkonnostné krivky upravujeme vždy na základe VÁŠHO softvéru.

Reset počítadla programovacích pokusov

U riadiacich jednotiek VAG EDC16 pri programovaní dochádza k zvýšeniu počtu programovacích pokusov vždy o 1. Preto vykonávame resetovanie počtu programovacích pokusov po úprave jednotky motora späť na 0. Vďaka tomu neprichádzate o záruku.

Neprídete o záruku

Pokiaľ máte vozidlo ešte v záruke, ponúkame v prípade poruchy možnosť uvedenia softvéru do pôvodného stavu.

Špičkové vybavenie

Vďaka najmodernejšiemu vybaveniu sme schopní realizovať úpravy u mnohých druhov riadiacich jednotiek, napr. vrátane vozidiel Ford s jednotkami Visteon, u ázijských vozidiel Kia s jednotkami EDC16 a ďalšie.

Prečo sa optimalizuje?

Bohužiaľ toto charakteristické pole je výsledkom kompromisu prakticky pre celý svet. V rôznych štátoch sú rôzne prísne normy pre emisie, niekde sa určuje výška poistného podľa výkonu motora, inde majú nekvalitné palivo, alebo dlhšie servisné intervaly. Automobily sú vyrábané v mnohotisícových sériách a toto charakteristické pole je nastavené s ohľadom na všetky automobily. Využitie akýchkoľvek skrytých rezerv je pre výrobcu nezaujímavé z hľadiska minimalizácie nákladov sériovej výroby. Toto pre nás problém nie je a dokážeme sériový softvér upraviť tak, že dokáže vlastnosti motora viac využívať než len na sériových 50%...

Vydrží to motor? Ako sa zmení jeho životnosť a spotreba?

Pri vysvetľovaní tejto problematiky budeme vychádzať z jednoduchých zákonitostí. Motor je zložený z množstva súčiastok, ktoré vykonávajú kruhový alebo priamočiary pohyb. Tieto pohyblivé časti v konečnom dôsledku určujú životnosť motora. Ložiská, prípadne piestne krúžky, sú dimenzované na určitý počet cyklov (otáčok). Pri rovnakých prevádzkových podmienkach platí pre každý motor, že čím viac cyklov (otáčok) vykoná, tým je opotrebovanejší. To znamená, že pokiaľ chceme, aby motor vydržal čo najdlhšie, mal by vykonať čo najmenej cyklov.

Zníženie spotreby

Samozrejme je rozdiel aj v spotrebe paliva. Pri väčšom počte otáčok je priamo úmerných viac nasávacích cyklov. Z toho vyplýva, že ak bol motor upravený "s rozumom" v rámci jeho konštrukčných možností (motory sú štandardne upravované na 70 až 80% ich možností), nemôže sa znížiť jeho životnosť! Pri rovnakom štýle jazdy ako pred tuningom sa spotreba paliva nezvýši, naopak u väčšiny automobilov sa ešte zníži o cca 2 - 3%, dokonca u vozidiel s turbodúchadlami o ešte vyššie hodnoty. Samozrejme v režime jazdy, kedy využívate zvýšený výkon motora, je spotreba vyššia, pretože platí vyšší výkon = viac paliva.