Riadiaca jednotka motora (ECU)

Funkcia riadiacej jednotky

Hlavná funkcia pri benzínových motoroch spočíva vo výpočte potrebného a maximálne možného vstrekovacieho množstva. Vstrekovacie množstvo závisí od množstva nasatého vzduchu. Aby katalyzátor mohol bezchybne pracovať, musí byť zachovaný pomer vzduch-palivo. Počas zrýchlenia pri plnom zaťažení sa musia ale lambda-hodnoty ignorovať, aby bolo možné maximálne zrýchlenie. Chiptuningom je možné optimalizovať chod motora.

Určenie okamihu stlačenia zmesi

Riadiaci jednotka musí určiť okamih, kedy sa stlačená zmes vznieti. Ak prebehne vznietenie príliš neskoro, spotreba stúpa. Ak je naopak vznietenie priskoro, začne motor klepať. Taktiež rieši ďalšie úlohy, ako napríklad automatické jemné vypnutie vstrekovacieho zariadenia pri maximálnych otáčkach alebo pri dosiahnutí daného obmedzenia maximálnej rýchlosti.

Aj tempomat (zariadenie na regulovanie rýchlosti) môže byt v riadiacej jednotke. Často je v závislosti od nameraných hodnôt napr. teploty chladiacej kvapaliny, paliva, oleja a vonkajšej teploty ovládaný chod ventilátora a takisto preberá funkciu termostatu.

Súvisiace

Pri moderných dieselových motoroch je vstrekovacie množstvo určené v závislosti od množstva nasatého vzduchu, tlaku vzduchu, vonkajšej teploty, otáčok a záťaže. Je to nevyhnutné pre zachovanie predpísaných noriem výfukových plynov. Pri vozidlách vybavených turbodúchadlom sa musí presne určiť a nastaviť plniaci tlak a plniace množstvo turbodúchadla v závislosti od záťaže a otáčok.

Oprava riadiacej jednotky motora

Poskytujeme služby v oblasti opráv riadiacich jednotiek motorov, prehrávanie v prípade poškodenej riadiacej jednotky do inej, buď v prípade nehody a fyzického poškodenia jednotky alebo po poškodení vplyvom skratu a pod.

Vďaka špičkovému vybaveniu sme schopní bezpečne prehrať nielen dáta imobilizéru a zabezpečenia vozidla, ale taktiež kompletný softvér pre riadenie motora. Nieje potom nutné zháňať jednotku cez dané číslo riadiacej jednotky, ale iba typovo zhodnú verziu, ktorá sa použitá zoženie ďaleko jednoduchšie.